Tò he con Vật dân gian

 • Na tra thái tử

  Na tra thái tử

  Na tra thái tử

 • Chân dung cô gái Hơ Mông

  Chân dung cô gái Hơ Mông

  Chân dung cô gái Hơ Mông

  Nặn chân dung theo yêu cầu quý khách.

 • Chăn trâu thổi sáo

  Chăn trâu thổi sáo

  Chăn trâu thổi sáo

  Chăn trâu thổi sáo

  Ý nghĩa tác phẩm trăn trâu thổi sáo

       Đây là một tác phẩm nổi tiếng trong dòng tranh dân gian đông hồ.

  Truyện kể rằng ngày xưa ở hòa vang Đà Nẵng có một đồng cỏ rộng lớn

  Cỏ ở đó quanh năm mọc xanh tốt nhưng có một điều lạ là khi người ta thả trâu

  vào trong đồng cỏ thì con trâu lại không chịu ăn cỏ.Đến một hôm có một cậu bé

  Mục đồng dẫn trâu đi ngang qua đồng cỏ và cất lên tiếng sáo của mình đúng lúc

  đó con trâu đã chịu ăn cỏ.Kể từ đó người ta mới hiểu rằng chỉ có bọn trẻ trăn trâu ở đây thì trâu mới chịu ăn cỏ, từ đó lũ trẻ trong vùng thường đến đây để trăn trâu

  đọc sách,giùi mài kinh sử

   Quay lại truyện trăn trâu thổi sao,bạn hãy xem  tác phẩm có một cậu bé Mục đồng đang thổi sáo,con trâu thì lắng tai nghe người ta hỏi liệu con trâu có nghe được tiếng sáo của cậu bé hay không?Bởi người ta thường nói đàn gảy tai trâu.Thường trâu không thể hưởng thụ được âm nhạc lên không hiểu được ý ngĩa của bản nhạc của cậu 

   bé,nhưng con trâu này thì nghe được vì nhờ vào tài của người thổi sáo'vậy thì tài

  của người thổi sáo thể hiện ở chỗ nào?Mặc dù còn nhỏ nhưng cậu bé có trí hơn người cậu luôn cố gắng  den đức luyện tài mong sau lày được đỗ đạt làm quoan

  Để đem hết sức mình lo cho dân cho nước.với mong ước đó cậu cưỡi lên lưng trâu và lấy lá sen tre lên đầu trông rất giống một vị quan,lá sen với đặc tính gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

  Với hàm ý khi đã làm quan rồi,sống trong chốn quan trường đen tối nhưng vẫn

  phải dữ  đức tính thanh niên trong  sạch,hết lòng lo cho dân cho nước đó mới là

  cốt cách của người làm quan.

  Với những tâm tư ước vọng của mình cậu đưa vào trong tiếng sáo vì vậy con trâu đã nghe được tiếng sáo cũng như thấu hiểu nỗi lòng của cậu bé.

   

      

 • Ông Tiến Sĩ

  Ông Tiến Sĩ

  Ông Tiến Sĩ

 • Tò he,xuân giáp ngọ

  Tò he,xuân giáp ngọ

  Tò he,xuân giáp ngọ

   

  Sản phẩm tò he năm 2014

 • Quoan vũ

  Quoan vũ

  Quoan vũ

 • anh hai chị hai quoan họ

  anh hai chị hai quoan họ

  anh hai chị hai quoan họ

 • các con giống chim cò ,tên gọi cũ của tò he

  các con giống chim cò ,tên gọi cũ của tò he

  các con giống chim cò ,tên gọi cũ của tò he

Nghệ nhân; Hậu

Nghệ nhân nặn Tò he Đặng Văn Hậu Sinh năm 1985 Quê quán thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội Di động: 01662131279

Chi Tiết

Video Tò he

Quảng Cáo