Tò he 12 con giáp

 • Tò he, 12 con giáp

  Tò he, 12 con giáp

  Tò he, 12 con giáp

 • Con khỉ

  Con khỉ

  Con khỉ

 • con lợn

  con lợn

  con lợn

 • con chó

  con chó

  con chó

 • con gà

  con gà

  con gà

 • con dê

  con dê

  con dê

 • con ngựa

  con ngựa

  con ngựa

 • con rắn

  con rắn

  con rắn

 • con rồng

  con rồng

  con rồng

 • con mèo

  con mèo

  con mèo

 • con hổ

  con hổ

  con hổ

 • con trâu

  con trâu

  con trâu

 • Con chuột

  Con chuột

  Con chuột

Nghệ nhân; Hậu

Nghệ nhân nặn Tò he Đặng Văn Hậu Sinh năm 1985 Quê quán thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội Di động: 01662131279

Chi Tiết

Video Tò he

Quảng Cáo